โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ร้านของฝาก

ตลาดจำหน่ายมะม่วงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงเมืองแปดริ้ว

ที่อยุ่ : ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (304) ฝั่งขาเข้าเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ติดต่อ : 089-938-9097

เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

สวนลุงแดง

ที่อยุ่ : 14/1 หมู่ 6 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ติดต่อ : 081-861-8470

เวลา : เปิดให้บริการ พุธ – ศุกร์ , อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ร้านรินขนมไทย

ที่อยุ่ : สาขา 1 : 15/2 หมู่ 3 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 สาขา 2 : 52/13 ถนนเทพคุณากร 9 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : สาขา 1 : 038-512-534, 038-513-777, สาขา 2 : 038-821-234

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น.

ร้านพรมีคุณ

ที่อยุ่ : 492/3 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ : 0-3881-7862, 09-2326-1968

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.