โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ค้นหา

ร้าน The River Barn

ที่อยุ่ : 496 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 08-6096-2992, 0-3851-5892

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น.

ร้านชัยครับ

ที่อยุ่ : 55/48 ถนนประชาสรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 038-810-555, 087-143-2444

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 – 22.00 น.

ร้านแพพยงค์ริมน้ำ

ที่อยุ่ : 35/6 หมู่ 1 ถนนรวมใจอุทิศ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 038-981-730, 086-326-9632, 083-767-0100, 085-341-1334

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.

ร้านอาหารครัวแม่ส้มเกลี้ยง

ที่อยุ่ : 8/2 หมู่ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 086-833-6636

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 -22.00 น.

ร้านอาหาร Piasim Garden

ที่อยุ่ : 57/10 หมู่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

ติดต่อ : 086-304-2301, 097-236-2605

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.

ร้านอาหาร ร่มไม้-สายธาร

ที่อยุ่ : 2 ซอยพระสถูปเจดีย์ ถนนวัฒนปรีดา ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

ติดต่อ : 038-542-794, 086-155-7111

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.30 – 23.00 น.

ร้านอาหาร S.C. Farm & Cafe

ที่อยุ่ : 10 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (อยู่ใกล้ทางเข้ามอเตอร์เวย์ ด่านบางปะกง) 24130

ติดต่อ : 064-935-3067

เวลา : ร้านอาหารเปิดให้บริการทุกวัน (หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00 – 16.00 น | ร้านกาแฟเปิดให้บริการทุกวัน (หยุดวันจันทร์) เวลา 07.00 – 18.00 น

ร้านอาหารนั่งจ้อริมน้ำ

ที่อยุ่ : 2 หมู่ 2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดเชิงเทรา 24141

ติดต่อ : 086-786 9094

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.30 – 23.30 น.

ครัวอิ่มสุข

ที่อยุ่ : 32/3 หมู่ 3 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ : 062-332-2422

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.

ร้านอาหารเอกเขนก Restaurant& Jetski Club

ที่อยุ่ : 32/19 ถนน สุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : 081-949-1394

เวลา : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา10.30 – 23.30 น.