โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ค้นหา

งานประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรประจำปี

ที่อยุ่ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 8-12 พฤศจิกายน 2019

งานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ที่อยุ่ : บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 5 กรกฎาคม 2019- 1 มกราคม 1970

งานมะม่วง อาหารและของดีอำเภอบางคล้า

ที่อยุ่ : ที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 25-31 มีนาคม 2019

งานประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา

ที่อยุ่ : บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา และบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด หมู่ 18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 7 กุมภาพันธ์ 2019- 1 มกราคม 1970

งานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม

ที่อยุ่ : โรงเรียนชุมชนหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 18-19 กุมภาพันธ์ 2019

งานประเพณีวันรำลึกอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ

ที่อยุ่ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 18 เมษายน 2019- 1 มกราคม 1970

งานประเพณีสงกรานต์แปดริ้ว

ที่อยุ่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 12-15 เมษายน 2019

งานประเพณีแห่ธงตะขาบ

ที่อยุ่ : วัดพิมพาวาส (ใต้) ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจัดงาน : 13 เมษายน- 15 กุมภาพันธ์ 2019

งานประเพณีลอยกระทง

ที่อยุ่ : บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาล

วันจัดงาน : 10-11 พฤศจิกายน 2019