โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่ที่ตำบลเข้าหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 1,895 ไร่ เป็นศูนย์การศึกษาอันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) แห่งแรกในจำนวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ได้รับรางวัลกินรีเงินและกินรีทอง ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2545 และ 2547 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติในพื้นที่ต่อไป โดยดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนฯและหมู่บ้านรอบศูนย์ฯวางแผนปลูกพืชและนำไปปฎิบัติตามได้ เพื่อพัฒนาอาชีพ และพื้นที่ทำกินของตนให้เพิ่มผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง

ที่อยู่ : 7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 เบอร์ติดต่อ : 038-554-982-3 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น. การเดินทาง :

รถยนต์ส่วนตัว : จากตัวเงมืองฉะเชิงเทรา ใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม (304) และจากอำเภอพนมสารคาม-สนามชัยเขต (3245) จากนั้นใช้เส้นทาง 3259 ผ่านอำเภอท่าตะเกียบสู่บ้านหนองคอก ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วไปตามทาง บ้านหนองคอก – กิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร

เว็บไซต์ : http://www.khaohinsorn.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง