โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

วัดโพรงอากาศ

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากความเลื่อมใสของชาวบ้านที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย พุทธสโร เจ้าอาวาสจึงได้บริจาคที่ดินให้แก่พระอาจารย์ รวมถึงต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจนมีเนื้อที่ทั้งหมด 48 ไร่ สร้างเป็นวัดขยายเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ขึ้นภายหลัง โดยเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหญ่สีทองในปี พ.ศ.2538 ตั้งอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน สิ่งโดดเด่นของวัดก็คือ พระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่าม เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญของแปดริ้ว ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงอุทยานพระพิฆเนศของวัดโพรงอากาศ ซึ่งมีองค์พระพิฆเนศปรางนั่งประธานพรองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดมองเห็นโดดเด่นมาแต่ไกลจากถนน เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก โดยใช้เสาทั้งหมด 196 ต้น และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้วัดโพรงอากาศยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสักการะพระพุทธจำลองหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่ค่อนข้างปลอดโปร่งเย็นสบายเนื่องจากมีลมพัดเย็นตลอดเวลา มีศาลาริมน้ำสำหรับนั่งพักผ่อน เป็นอีกวัดหนึ่งที่เมื่อมาถึงแล้วให้ความรู้สึกร่มเย็นและอากาศค่อนข้างดีมาก

ที่อยู่ : ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 เบอร์ติดต่อ : 08-3020-5768 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทาง :

รถสองแถวสีเขียว ซึ่งจะวิ่งจากขนส่งใหม่ ไปบางน้ำเปรี้ยว และสิ้นสุดที่คลองหกวา โดยรถสองแถวสายนี้ จะวิ่งผ่านวัดโพรงอากาศ

ไฮไลต์ห้ามพลาด

พระอุโบสถมหาเจดีย์

พระอุโบสถมหาเจดีย์

พระอุโบสถมหาเจดีย์ เป็นอุโบสถหลังใหญ่มีลักษณะแปลกตาไม่เหมือนอุโบสถที่ไหนที่ได้แนวคิดมาจากทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ 3 องค์ องค์กลางเป็นพระสถูปใหญ่ ด้านข้างเป็นพระสถูปบริวาร จึงนำมาเป็นแนวคิดในการสร้างพระอุโบสถมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนฐานสูงขนาดใหญ่ ฐานชั้นล่างทำเป็นใต้ถุนโล่ง เป็นส่วนของศาลาการเปรียญใช้ในการประกอบกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม กราบบูชาองค์พระ ส่วนด้านบนเป็นลานกว้างรองรับองค์เจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนอุโบสถและวิหาร ด้านข้างมีเจดีย์บริวารขนาดย่อมขนาบอยู่ 2 องค์

ที่อยู่ : ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง