โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง)

ประวัติความเป็นมา

วัดแห่งนี้เป็นลัทธิมหายาน จึงมีความเชื่อแบบวัดจีน เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต(ซำปอกง) พระประธานองค์ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และตลาดบ้านใหม่

ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์ติดต่อ : 0-3881-6904, 0-3851-1198 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทาง :

รถยนต์ส่วนตัว : จากวัดหลวงพ่อโสธร ประมาณ 4 กิโลเมตร ออกจากวัดแล้วเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดง จากนั้นตรงไป (ตามป้ายบอกทาง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จะเห็นวัดอยู่ทางด้านซ้าย รถสองแถว : สีขาวคาดเหลือง (สาย 8) จะวิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปสถานีรถไฟ – ตลาดทรัพย์สิน – ตลาดบ่อบัว – ตลาดบ้านใหม่ – และวัดสายชล ซึ่งสายนี้จะผ่านหน้า เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ วัดซำปอกง และวัดเล่งฮกยี่

ไฮไลต์ห้ามพลาด

ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก)

ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก)

เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) “ซำปอกง” ในประเทศไทย มีเพียง 3 องค์เท่านั้น ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) จังหวัดกรุงเทพฯ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน มานัสการอยู่เป็นประจำ

ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง