โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

ประวัติความเป็นมา

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์หรือวัดเมืองเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองของฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2377 พร้อม ๆ กับการสร้างป้อมและกำแพงเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตของแปดริ้ว เป็นปราการรักษาพระนคร และชาวบ้านชาวเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูโดยช่างฝีมือจากเมืองหลวงมีรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานคร ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น นอกจากนี้ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพทุธศาสนาได้ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมาด้วย เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองและเป็นที่พึ่งทางใจในยามสงคราม เนื่องจากวัดนี้ ตั้งอยู่ในเมือง ชาวบ้านจึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า " วัดเมือง " ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสฉะเชิงเทรา จึงได้พระราชทานนามวัดว่า " วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ " ซึ่งมีความหมายว่า วัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินสร้าง"

ที่อยู่ : 156 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์ติดต่อ : 038-515142, 038-535113, 038-514071 เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. การเดินทาง :

– รถสองแถว สีน้ำเงิน จะวิ่งจากวัดหลวงพ่อโสธร – โรงพยาบาลพุทธโสธร –และวัดแหลมใต้

ไฮไลต์ห้ามพลาด

พระอารามหลวง

พระอารามหลวง

เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งที่เป็นศาสนาสถานและสถานที่ที่เกียวกับประวัติศาสตร์เมือง คือสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมือง ต่อมาได้ถูกเผา จนกลายเป็นเป็นวัดร้างเมื่อคราวเหตุการณ์กบฎอั้งยี่ แต่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็น พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ

ที่อยู่ : 156 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง