โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)

ประวัติความเป็นมา

วัดจีนประชาสโมสร หรือเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนเก่าแก่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดพุทธนิกายมหายาน ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ ในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2449 ที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน ภายในวัด มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ท้าวจตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ทำจากกระดาษที่ประตูทางเข้า พระประธาน 3 องค์ และ องค์ 18 อรหันต์ ทำด้วย กระดาษนำมาจากประเทศจีน เป็นต้น

ที่อยู่ : 291 ถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์ติดต่อ : 0-3851-1069 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทาง :

– รถสองแถว สีขาวคาดเหลือง (สาย 8) จะวิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปสถานีรถไฟ – ตลาดทรัพย์สิน – ตลาดบ่อบัว – ตลาดบ้านใหม่ – และวัดสายชล ซึ่งสายนี้จะผ่านหน้า เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ วัดซำปอกง และวัดเล่งฮกยี่

Highlights !!

วัดท้องมังกร

วัดท้องมังกร

วัดแห่งนี้ ถือว่าเป็นส่วนท้องของมังกร ผู้คนมักจะแวะมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะตรุษจีนและปีใหม่ รวมทั้งขึ้นชื่อเรื่องการไหว้แก้ปีชง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อไหว้ขอพรแก้ปีชงซึ่งทางวัดมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ในการไหว้

ที่อยู่ : 291 ถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เวลา : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง