โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ซึ่งปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา‬ เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่แพ้ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าหรือศาลากลางรัฐบาลมณฑลปราจีน เมื่อไทยใช้นโยบายการเมืองนำหน้าการทหาร และเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากจตุสดมภ์มาเป็นระบบเทศาภิบาล ฉะเชิงเทราได้เป็นที่ตั้งของที่ว่าการมณฑลปราจีน และกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาล ผู้ทรงพระปรีชาชาญในวิชาการปกครอง ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองในช่วงเวลานั้น การวางแผนก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ในมณฑลปราจีนนั้น แท้จริงก็คือ การเริ่มต้นวางผังเมืองฉะเชิงเทรานั่นเอง ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้น สร้างขึ้นเป็นที่พำนักของสมุหเทศาภิบาลในยุคนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นก้าวแรกๆ ของการก่อสร้าง “บ้านพักข้าราชการ” ของแปดริ้ว ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของชาวเมือง คือ ตำหนักแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวที่เสด็จประพาสฉะเชิงเทรา ถึง 2 ครั้ง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านซึ่งได้พระราชทานไว้ตั้งแต่เสด็จประทับครั้งแรก พร้อมลายพระหัตถ์ มีความว่า “ให้ไว้สำหรับเรือนเทศาภิบาลมณฑลปราจีณ (เมืองฉะเชิงเทรา) เป็นที่ระลึกในการที่ได้มาอยู่ในที่นี้ ได้ความสุขสบายมาก ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2450 รศ 40 126” ยังอยู่เป็นของคู่ตำหนักมาจนทุกวันนี้

ที่อยู่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์ติดต่อ : 0-3851-2520 เวลา : พุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดบริการ จันทร์-อังคาร การเดินทาง :

รถสองแถว : สีน้ำเงิน จะวิ่งจากวัดหลวงพ่อโสธร – โรงพยาบาลพุทธโสธร –และวัดแหลมใต้ รถเมล์ปรับอากาศ : สีฟ้าอ่อน (สาย 5) วิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปบิ๊กซี – วัดหลวงพ่อโสธร – สถาบันราชภัฏฯ – โรงพยาบาล – และตลาดทรัพย์สิน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง