โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

ตลาดน้ำบางคล้า

ประวัติความเป็นมา

ตลาดน้ำบางคล้า เป็นตลาดที่เทศบาลตำบลบางคล้าจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่นและยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก มาจัดทำตลาดน้ำให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง นำสินค้าจำพวกสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP SMEs และผักผลไม้ตามฤดูกาล อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า โดยเป็นแพโป๊ะขนาด 6 x 30 เมตร รวม 9 โป๊ะ เชื่อมติดต่อกันสำหรับให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำเรือมาจอดเทียบขายสินค้าและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 92 กิโลเมตร เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริมอย่างยั่งยืนและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีบริการเรือนำเที่ยว สำหรับ เที่ยวชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงและล่องเรือรอบเกาะลัด อันเป็นการเชื่อมโยงกับศักยภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประชาชนเดินทางมาสักการะกราบไหว้หลวงพ่อโสธรและพระพิฆเนศที่วัดสมานรัตนาราม เป็นจำนวนมาก เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิมในอำเภอบางคล้า ซึ่งได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ตลาดน้ำบางคล้ายังมีโต๊ะ ในแพให้นั่งรับประทานอาหารบรรยากาศดี อากาศเย็นสบาย ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจสังคมของอำเภอบางคล้าโดยรวมดีขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน

ที่อยู่ : ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 เบอร์ติดต่อ : 038-511400 , 086-5242400 เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทาง :

รถยนต์ส่วนตัว : จากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทาง 304 ฉะเชิงเทรา – พนมสารคามถึงกม. ที่ 17 เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายนำสู่ อ.บางคล้า (3121) จะเห็นป้ายบอกทางไปตลาดน้ำบางคล้า

รถสองแถว : สีส้มแดง (สาย 1614) วิ่งจากขนส่งใหม่ – ไปสถาบันราชภัฏฯ – แยกคอมเพล็กซ์ –บางคล้า

ไฮไลต์ห้ามพลาด

ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำบางประกง

ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำบางประกง

ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำบางประกง นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นบ้านนานาชนิด ให้ได้เลือกชื้อของฝากอีกด้วย ตลาดเปิดเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพขายของต่าง ๆ มากมายและที่นั่งที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 750 คน

ที่อยู่ : ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 เวลา : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง