โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

งานประเพณีสักการะเจ้าพ่อเขากา

ประวัติความเป็นมา

จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา และบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด หมู่ 18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดงานติดต่อกัน 2 วันด้วยกัน ในวันแรก จะมีการแข่งขันเผาข้าวหลามกัน บริเวณ หน้าศาลเจ้าพ่อเขากา ซึ่งชาวบ้าน จะเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถ้าชนะ การแข่งขัน จะได้รางวัล แต่จะชนะหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แต่จะนำข้าวหลามนั้นมาถวายเจ้าพ่อเขากา กลางคืนจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืนและในวันที่ 2 ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จะมีพิธีบวงสรวงแต่เช้ามืด เครื่องบวงสรวงจะประกอบไปด้วย หัวหมู ไก่ พิธีบวงสรวงอื่น ๆ โดยทั่วไป แต่สิ่งที่เพิ่มเติมในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา คือ ข้าวหลาม ยาเส้น เหล้าป่า เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อชื่นชอบมาก ต่อจากพิธีบวงสรวงจะเป็นพิธีสงฆ์ และในวันดังกล่าวจะมีผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อเขากาจากทั่วทุกสารทิศ นำข้าวหลามมาถวายเป็นจำนวนมาก และในวันนี้ถ้าใครมาจะได้กินข้าวหลามอย่างอิ่มหนำสำราญใจทุกคน

วันจัดงาน : 7 กุมภาพันธ์ 2019- 1 มกราคม 1970 ที่อยู่ : บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา และบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด หมู่ 18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง