โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

งานประเพณีลอยกระทง

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดให้มีกิจกรรมวันลอยกระทง โดยจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ออกมาขายของ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ในคืนวันขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน 12และในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สืบทอดวิถีชีวิตริมน้ำและความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาแม่น้ำบางปะกงให้สะอาด โดยภายในงานจะประกอบด้วยอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง ที่หารับประทานได้ยากในบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง เน้นความอร่อย สะอาด ภาชนะใส่อาหารที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ - ถ้วยชามดินเผา/ใบตองสำหรับใส่อาหาร กระบอกไม้ไผ่สำหรับ ใส่เครื่องดื่ม เป็นต้น

วันจัดงาน : 10-11 พฤศจิกายน 2019 ที่อยู่ : บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาล

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง